Главная

Szanowni Państwo, nasza firma Sp. z o.o. „Exprestex” pracuje na rynku turystycznym od 1996 roku i my proponujemy bezwizowe wjazdy na Białoruś na okres 1-5 dni.

26 października 2016 roku dla obcokrajowców wprowadzono bezwizowy wjazd na Białoruś w celu zwiedzania specjalnego parku turystyczno-rekreacyjnego „Kanał Augustowski” i przylegającego do niego terytorium (m.Grodno i Rady Wiejskie rejonu grodzieńskiego: Hażska, Kopciowska, Odelska, Podłabieńska, Sopoćkińska). Czas pobytu 1-5 dni.

Prawo na taki wjazd mają obywatele wszystkich państw, w których obowiązuje system wizowy z Białorusią.

Wjazd na Białoruś i wyjazd z Białorusi ze strony Polski odbywa się przez przejścia graniczne Rudawka i Kuźnica Białostocka, ze strony Litwy- Rajgardas i Švendubrė.

Obecnie jest możliwe zwiedzanie zarówno indywidualne jak i w składzie grupy turystycznej przez wyżej wymienione samochodowe przejścia graniczne. Ruch bezwizowy może być poszerzony na połączenie kolejowe i lotnicze.

Podstawą pobytu obcokrajowca na wskazanym terytorium jest dokument, który daje mu prawo zwiedzać park „Kanał Augustowski”. Ten dokument jest wydawany obcokrajowcu przez firmę turystyczną.

Obcokrajowiec jest zobowiązany posiadać srodki finansowe w wysokości nie mniej niż 20 euro na każdy dzień pobytu. Ma mieć również ubezpieczenie zdrowotne.

Przekraczając granice obcokrajowiec ma wypełnić kartę migracyjną.

Proces rejestracji:

1.  Wypełnić formularz.

2. Na Państwa adres poczty elektronicznej wysyłamy dokument niezbędny dla odprawy na granicy.

3. Koszt zrobienia dokumentów niezbędnych dla bezwizowego wjazdu:

10 euro/osoba bepaid.by

4. Hotel, wycieczki, bilety wejściowe są opłacane dodatkowo.

5. Ubezpieczenie jest kupowane bezpośrednio na przejściu granicznym lub w dowolnym biurze ubezpieczeniowym zarówno na terytorium Litwy i Polski, jak i na terytorium innego państwa.